Training op maat

Trainingen op maat in de zorg en in het onderwijs.

Specialisatie:
Eigen Kracht
Oplossingsgericht Werken 

Doelgroep:
Beroepskrachten , ouders ,clienten en leerlingen.