Teamcoaching

Een goede samenwerking geeft energie en werkplezier. Teamcoaching heeft als doel om de kwaliteit van het functioneren van het team te vergroten. De begeleiding richt zich primair op de wens van het team om tot een betere samenwerking te komen.

Duur en onderwerp in overleg.