Individuele supervisie

Supervisie is een leermethode om de vakbekwaamheid van de beroepskracht te verbeteren en te vergroten. De eigen leervraag en het reflecteren op concrete werkervaringen staan hierbij centraal.

Tien tot veertien bijeenkomsten  (altijd in overleg).